urbaniza04

Demolición e adecuación do ámbito

A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, adxudica a empresa Narom S.L. o proxecto de demolición e adecuación do ámbito da estación depuradora de augas residuales de Mondariz Balneario, por un importe total de 204.669,41 euros.