Planta de tratamiento de aguas residuales

Depuradoras de augas residuais

A auga é insubstituíble para a vida e para gran parte das actividades económicas. É unha garantía de supervivencia e un ben escaso. A sociedade actual demanda cada vez maiores caudais de auga e de maior calidade.

Realizamos plantas depuradoras de augas residuais para a administración pública e empresas privadas. Ademais implicámonos en todos os seus procesos posto que para a nosa empresa lle damos un valor moi importante á xestión ambiental.

Galería