Bloques de piedra para contención de tierras

Muros de contención

Narom S.L. é unha empresa cunha longa traxectoria na colocación de granito, destinado á construción de muros de contención de terras.

O emprego das técnicas máis avanzadas e o exhaustivo control de calidade permítennos ofrecerlle os nosos produtos e materiais con absolutas garantías. A elegancia, a resistencia, a inalterabilidade fronte a condicións atmosféricas externas e o respecto polo medio, fan do granito unha opción a ter en conta á hora de estudar os materiais a empregar na construción de muros de contención de terras.

Galería