privacidad

Política de Privacidade

- Cada vez que usa este sitio Web estará baixo a aplicación da Política de Privacidade vixente en cada momento, debendo revisar o devandito texto para comprobar que está conforme con el.

- Os datos persoais que nos achega serán obxecto de tratamento nun ficheiro responsabilidade de Narom S.L. cuxas finalidades son:

** atender as solicitudes que nos formule.

** proporcionarlle información acerca dos produtos de Narom S.L., incluíndo, en relación cos devanditos produtos, o envío de comunicacións comerciais por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente (como SMS).

- Narom S.L., con domicilio social no Polig.Industrial A Granxa. Rua 1, Parcela 13. 36400 O Porriño (PO) SPAIN, como responsable do ficheiro, se compromete a respectar a confidencialidade da súa información de carácter persoal e a garantir o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante carta dirixida á dirección anteriormente indicada ou ben ao domicilio social de Narom S.L., á atención de “Función LOPD”.