creditos

Créditos

Sitio desenvolvido por www.axial3.com

Todas as fotografías e imaxes publicadas na páxina web www.narom.es, serán usadas para un fin lexítimo. Polo que poñeremos especial celo e coidado no uso e publicación destas, as cales en todo momento respectarán a intimidade, das persoas que nelas aparezan.
En calquera caso, se algunha persoa interesada se encontra desconforme coas fotografías publicadas, pode en todo momento solicitar a retirada dos devanditos contidos dirixíndose a: Narom S.L., cuxa dirección é: Polig.Industrial A Granxa. Rua 1, Parcela 13. 36400 O Porriño (PO) SPAIN.